Privacy Policy

Följande data samlas in och skyddas av Agonia SMPs ägare:

- Teknisk data: IP-adress
- Namn/identitet (om angivet)
- Kontakt data: Mail adress och adresser (om angivet)

Syftet med insamling av data är enbart följande:
- Ge våra kunder bra support ifall problem uppstår

- För att skydda oss mot bedrägerier

Du har rätt att begära ut information vi sparat, som är knutet till dig. Däremot kommer vi ställa krav att du ska kunna verifiera att du är du.