Emblems gör så att du kan sätta en symbol till höger om ditt namn på servern.

Om det är första gången du ska köpa ett emblem, köp "Emblem". Om du vill köpa till ett till emblem, välj "Emblem 2" och så vidare!


Här hittar du en guide på hur man använder emblem:

https://butik.agoniamc.eu/guid...


Senaste köpen

Insipinsi
1x Emblemmikaelkagge
1x Överenskommelse i supportDeltaaz
1x SMP Prime - 1 årNicoEE
1x SMP Prime - 1 år


Årets top sponsor

mikaelkagge
2,500.00 SEK
Månadens top sponsor

mikaelkagge
2,500.00 SEK